/Files/images/мета.gif

Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у додатковій освіті, організація їх дозвілля, виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення, задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні.

/Files/images/завдання.gif

  • формування суспільно-громадського досвіду особистості;
  • розвиток, стимулювання та реалізація її духовного і творчого потенціалу;
  • створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань для формування творчої та наукової еліти у різних галузях суспільного життя;
  • залучення до особистісно значущих соціокультурних цінностей, потреба у яких не забезпечується системою базової освіти;
  • задоволення та забезпечення її потреб у професійному самовизначенні;
  • забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організація їхнього дозвілля;
  • розвиток психофізичних ресурсів, зміцнення здоров‘я, підтримка працездатності протягом усього періоду навчання;
  • виховання вольових якостей, формування активної життєвої позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури, спорту.

/Files/images/Спрямування.gif

Розвиток життєво компетентної, творчої особистості, здатної бути конкурентноспроможною, успішно орієнтуватися в соціумі шляхом модернізації позашкільної освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 222